อัตตราการเเพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในประเทศไทย

การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันไม่มีทีท่าว่าจะน้อยลง เราต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่ออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็น Lockdown ตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

จากรายงาน มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยมากกว่า 100 วันเเรกคือวันที่ 15 มีนาคม 2563 จำนวน 114 ราย

จากกราฟเเสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกๆวัน อัตตราผู้ติดเชื้อในไทยเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเยอรมัน

จากการคาดการณ์ ถ้าเราไม่ปรับตัวหรือกักตัวอยู่ในบ้านจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้น 33 % จากการคำนวณในเวลา 1 เดือน

จะมีผู้ติดเชื้อมากถึง 351948 ราย

นอนโรงพยาบาล 52792 ราย

ICU 17597 ราย

ตาย 7039 ราย

แต่ถ้าเราปรับตัว Lockdown ตัวเองอยู่ในบ้าน ไม่ไปในที่คนเยอะๆ หรือไปชุมนุมกันนอกบ้านจะสามารถลดจำนวนการติดเชื้อลงไปได้มากจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 20% จากการคำนวณในเวลา 1 เดือน

จะมีผู้ติดเชื้อ 24269 ราย

นอนโรงพยาบาล 3640 ราย

ICU 1213

ตาย 485 ราย

จะเห็นได้ว่าถ้าเราปรับตัว Lockdown ตัวเองอยู่ในบ้านจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสหรือจำนวนคนที่ตายจากไวรัสลดลงไปมาก เราคนไทยควรร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกันครับ