Tidtarm.com ให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบอกทางเลือกของท่านและการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูล การใช้บริการของเราอาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องเข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ดำเนินการอย่างไรและท่านจะสามารถควบคุมได้อย่างไร ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาอ่านนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง

ช่องทางการติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของเราทางอีเมล์ [email protected]

เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อให้บริการของเราแก่ท่าน
  • เพื่อการโฆษณาแก่ท่าน
  • เพื่อช่วยเราพัฒนาบริการใหม่ๆและปรับปรุงบริการที่มีอยู่แล้ว

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ที่เรามีข้อตกลงในเครือข่ายด้วย เราไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือจากการติดต่อกับคุณเท่านั้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม